Föredrag & filmer

Åsa Petersén föreläser populärvetenskapligt om sin forskning om Huntingtons sjukdom:

Detta föredrag är hämtat från Forskningens Dag 2019 som hade temat psykisk ohälsa.

 

Möt Mathias och Birgitta Falk som berättar hur det är att leva med Huntingtons sjukdom.

Denna film visades på Forskningens Dag 2019.

Forskningens Dag arrangeras årligen av av Medicinska Fakulteten vid Lund universitet och Region Skåne tillsammans med Eric K. Fernströms stiftelse. Tema för årets populärvetenskapliga arrangemang var psykisk ohälsa, med bland andra Åsa Petersén som vetenskaplig arrangör.

Du kan se filmer från evenemanget på hemsidan nedan: