Ledning

Huntingtoncentrum består av en styrgrupp samt en referensgrupp som träffas 4-5 gånger per år. Styrgruppen rapporterar till Region Skånes forskningschef, berörda förvaltningschefer på SUS, Skånevård Sund och Medicinsk Service samt Medicinska Fakultetens dekanus.

Styrgrupp:

Åsa Petersén (ordförande) – Professor i Neurovetenskap, Institutionen för experimentell medicinsk forskning, Lunds universitet; Överläkare i psykiatri, VO Vuxenpsykiatri Lund, Förvaltning Psykiatri och habilitering

Richard Frobell – Docent i experimentell ortopedi, Leg. Sjukgymnast, Verksamhetschef Forskning, Utbildning & Utveckling (FoUU) Skånes sjukhus Nordväst, Region Skåne

Jesper Petersson – Docent i neurologi, Överläkare i neurologi, Verksamhetschef VO Neurologi och rehabiliteringsmedicin, SUS

Eva-Lena Brönmark – Leg. Sjuksköterska, Verksamhetschef VO Vuxenpsykiatri Lund, Förvaltning Psykiatri och habilitering

Håkan Widner – Adjungerad Professor i Neurologi, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet; Överläkare i neurologi, VO Neurologi och rehabiliteringsmedicin, SUS

Catarina Lundin – Docent i Klinisk genetik, Överläkare och sektionschef i Klinisk genetik, VO Klinisk genetik och patologi, Division Labmedicin, Medicinsk service

Isabella Björkman-Burtscher – Docent i diagnostisk radiologi, Universitetslektor i diagnostisk radiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet; Överläkare i neuroradiologi, SUS

Maria H Nilsson – Docent i sjukgymnastik, Universitetslektor i sjukgymnastik, Institutionen för Hälsovetenskaper, Lunds universitet; Leg. Sjukgymnast, Enhetschef för Minneshälsan mottagningen, VO Minnessjukdomar, SUS

Studentrepresentant – vakant

Referensgrupp knuten till styrgrupp:

Fredrik Blomstrand – Industrirepresentant, Docent, CNS Lead Benelux and Nordic, TEVA

Carina Hvalstedt – Styrelsemedlem, Riksförbundet Huntingtons sjukdom; Psykiatrisjuksköterska