Oxytocin vid Huntingtons sjukdom

Dr Rachel Cheong disputerade på University of Otago i New Zealand i december 2012 och är sedan dess postdoktoral forskare i Professor Peterséns forskargrupp. Här beskriver hon sitt forskningsområde:

Psykiatriska symtom som depression, ångest och svårigheter med social interaktion är vanliga och kommer ofta före de motoriska symtomen vid Huntingtons sjukdom (HS). Oxytocin, ett hormon som finns i hjärnan, är betydelsefullt för reglering av känslor och social interaktion. Vår hypotes är att påverkan på oxytocinsystemet leder till de neuropsykiatriska symtomen vid HS och att det kan användas som en terapeutisk angreppspunkt för behandling av dessa symtom och kanske även för sjukdomsutvecklingen. Vi använder experimentella modeller dels för att stänga av det sjukdomsframkallande ämnet huntingtin specifikt i oxytocin-nervceller och dels för att göra så att huntingtinämnet bara tillverkas i dessa celler och sedan studera konsekvenserna på beteende. Vi undersöker också hur oxytocinsystemet är påverkat hos patienter med Huntingtons sjukdom.

Rachels forskningsprojekt har fått stöd av Svenska Sällskapet för Medicinsk forskning, Hjärnfonden, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Neuroförbundet, Anna-Lisa Rosenbergs stiftelse, Fredrik och Ingrid Thurings stiftelse och Åhlén-stiftelsen.