Ledning

Huntingtoncentrum består av en styrgrupp samt en referensgrupp som träffas 4-5 gånger per år. Styrgruppen rapporterar till Region Skånes forskningschef, berörda förvaltningschefer för Skånes universitetssjukvård, Psykiatri och habilitering och Medicinsk Service samt Medicinska Fakultetens dekanus.

Styrgrupp:

Åsa Petersén (ordförande) – Professor i Neurovetenskap, Institutionen för experimentell medicinsk forskning, Lunds universitet; Överläkare i psykiatri, VO Vuxenpsykiatri Lund, Förvaltning Psykiatri och habilitering

Jesper Petersson Forskningschef, Region Skåne; Professor i neurologi, Avdelning för neurologi, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet

Eva-Lena Brönmark – Leg. Sjuksköterska, specialistutbildad psykiatri, Verksamhetschef VO Vuxenpsykiatri Lund, Förvaltning Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel

Håkan Widner – Docent i Neurologi, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet; Överläkare i neurologi, VE Neurologi, VO Neurologi, Rehabiliteringsmedicin, Minnessjukdomar, Geriatrik, SUS

Catarina Lundin – Forskningschef, Medicinsk service; Docent i Klinisk genetik, Överläkare och sektionschef i Klinisk genetik, VO Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik, Region Skåne.

Maria H Nilsson – Docent i sjukgymnastik, Universitetslektor (inriktning rehabilitering vid neurodegenerativa sjukdomar), Institutionen för Hälsovetenskaper, Lunds universitet/ Förenad anställning VE minnessjukdomar, Skånes universitetssjukhus (SUS); Leg. Sjukgymnast

Studentrepresentant – vakant

Referensgrupp knuten till styrgrupp:

Isabella Björkman-Burtscher – Professor i neuroradiologi, Avdelning för radiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet; Överläkare i neuroradiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Fredrik Blomstrand – Industrirepresentant, Docent, Medical Director CNS Benelux and Nordic, TEVA

Carina Hvalstedt – Styrelsemedlem, Riksförbundet Huntingtons sjukdom; Psykiatrisjuksköterska