Ledning

Huntingtoncentrum består av en styrgrupp samt en referensgrupp som träffas 4-5 gånger per år. Styrgruppen rapporterar till Region Skånes forskningschef, berörda förvaltningschefer för Skånes universitetssjukvård, Psykiatri och habilitering och Medicinsk Service samt Medicinska Fakultetens dekanus.

Styrgrupp:

Åsa Petersén (ordförande) – Professor i Neurovetenskap, Institutionen för experimentell medicinsk forskning, Lunds universitet; Överläkare i psykiatri, VO Vuxenpsykiatri Lund, Förvaltning Psykiatri och habilitering

Jesper Petersson – Enhetschef, Kunskapsstyrning och FoU, Region Skåne; Docent i neurologi, Avdelning för neurologi, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet

Eva-Lena Brönmark – Leg. Sjuksköterska, Verksamhetschef VO Vuxenpsykiatri Lund, Förvaltning Psykiatri och habilitering

Håkan Widner – Adjungerad Professor i Neurologi, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet; Överläkare i neurologi, VE Neurologi, VO Neurologi, Rehabiliteringsmedicin, Minnessjukdomar, Geriatrik, SUS

Catarina Lundin – Docent i Klinisk genetik, Överläkare och sektionschef i Klinisk genetik, VO Klinisk genetik och patologi, Medicinsk service

Maria H Nilsson – Docent i sjukgymnastik, Universitetslektor (inriktning rehabilitering vid neurodegenerativa sjukdomar), Institutionen för Hälsovetenskaper, Lunds universitet; Leg. Sjukgymnast, Enhetschef för Minneshälsan mottagning, VE Minnessjukdomar, SUS

Studentrepresentant – vakant

Referensgrupp knuten till styrgrupp:

Isabella Björkman-Burtscher – Professor i neuroradiologi, Avdelning för radiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet; Överläkare i neuroradiologi, SU

Fredrik Blomstrand – Industrirepresentant, Docent, Medical Director CNS Benelux and Nordic, TEVA

Carina Hvalstedt – Styrelsemedlem, Riksförbundet Huntingtons sjukdom; Psykiatrisjuksköterska