Ledning

Huntingtoncentrum består av en styrgrupp samt en referensgrupp som träffas 4-5 gånger per år. Styrgruppen rapporterar till Region Skånes forskningschef, berörda förvaltningschefer för Skånes universitetssjukvård, Psykiatri och habilitering och Medicinsk Service samt Medicinska Fakultetens dekanus.

Styrgrupp:

Åsa Petersén (ordförande) – Professor i Neurovetenskap, Institutionen för experimentell medicinsk forskning, Lunds universitet; Överläkare i psykiatri, VO Vuxenpsykiatri Lund, Förvaltning Psykiatri och habilitering.

Jesper Petersson Forskningschef, Region Skåne; Professor i neurologi, Avdelning för neurologi, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet.

Eva-Lena Brönmark – Leg. Sjuksköterska, specialistutbildad psykiatri, Verksamhetschef VO Vuxenpsykiatri Lund, Förvaltning Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel. Verksamhetschef för NHV inom områdena ätstörningsvård, svårbehandlat självskadebeteende samt könsdysfori.

Håkan Widner – Docent i Neurologi, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet; Överläkare i neurologi, VE Neurologi, VO Neurologi, Rehabiliteringsmedicin, Minnessjukdomar, Geriatrik, SUS.

Catarina Lundin – Forskningschef, Medicinsk service, Region Skåne; Docent i Klinisk genetik.

Maria H Nilsson – Docent i sjukgymnastik, Universitetslektor (inriktning rehabilitering vid neurodegenerativa sjukdomar), Institutionen för Hälsovetenskaper, Lunds universitet/ Förenad anställning VE minnessjukdomar, Skånes universitetssjukhus (SUS); Leg. Sjukgymnast.

Studentrepresentant – vakant

Referensgrupp knuten till styrgrupp:

Isabella Björkman-Burtscher – Professor i neuroradiologi, Avdelning för radiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet; Överläkare i neuroradiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Fredrik Blomstrand – Industrirepresentant, Docent, Medical Director CNS Benelux and Nordic, TEVA.

Carina Hvalstedt – Styrelsemedlem, Riksförbundet Huntingtons sjukdom, Verksamhetschef, Sorbus Vårdboende AB; Psykiatrisjuksköterska.