Molekylära mekanismer i Huntingtons sjukdom

Forskargruppen Molekylär Neurogenetik på Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet leds av Johan Jakobsson. Johan är professor i neurovetenskap.

Forskargruppen fokuserar sitt arbete på genetiska och molekylära mekanismer som bidrar till olika neurologiska sjukdomar. Detta arbete har lett till nya insikter om sjukdomsprocessen i Huntingtons sjukdom. Till exempel så har man kartlagt ett samband mellan förändringar i autofagi, det vill säga cellens skräpcentral, och reglering av gener. Detta kan möjliggöra utveckling av nya terapier. Pågående studier syftar till att utveckla helt nya modeller för att studera cellulära förändringar vid Huntingtons sjukdom. Med så kallad reprogrammerings-teknik tar man nu fram nervceller från hudceller tagna från patienter med Huntingtons sjukdom. Detta kommer på sikt leda till helt nya insikter om sjukdomsprocessen.

Forskningen i gruppen stöds av anslag från bland andra Vetenskapsrådet, Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare och Hjärnfonden.