Föredrag & filmer

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har i samarbete med Åsa Petersén producerat en film om Huntingtons sjukdom och Peterséns forskning om HS.

 

Patientorganisationen Riksförbundet Huntingtons sjukdom, RHS, arrangerar årligen ett nationellt möte. 2020 genomfördes detta i digital form, på grund av covid-19-pandemin. Inför mötet sammanställdes filmer under september 2020 med information om den senaste forskningen som du kan se här nedan. Filmerna är publicerade med tillstånd av Riksförbundet Huntingtons Sjukdom.

För svensk text, klicka på knappen märkt ”CC” i kontrollisten och välj ”Svenska”.


Från RHS:s nationella möte i september 2020: Åsa Petersén om den senaste internationella forskningen och kliniska prövningar, samt behandling.

Vänligen notera att förändringar har skett vad avser de kliniska prövningarna sedan denna presentation spelades in i september 2020.

 


Från RHS:s nationella möte i september 2020: Sanaz Gabery berättar om den senaste forskningen om hjärnans isoleringssystem.

 


Från RHS:s nationella möte i september 2020: Maria Björkqvists föreläsning om metabolism och Huntingtons sjukdom.

 


Från RHS:s nationella möte i september 2020: Ett besök i Huntington-forskningslabbet.

 

********************

Åsa Petersén föreläser populärvetenskapligt om sin forskning om Huntingtons sjukdom:

Detta föredrag är hämtat från Forskningens Dag 2019 som hade temat psykisk ohälsa.

********************

Möt Mathias och Birgitta Falk som berättar hur det är att leva med Huntingtons sjukdom.

Denna film visades på Forskningens Dag 2019.

Forskningens Dag arrangeras årligen av av Medicinska Fakulteten vid Lund universitet och Region Skåne tillsammans med Eric K. Fernströms stiftelse. Tema för årets populärvetenskapliga arrangemang var psykisk ohälsa, med bland andra Åsa Petersén som vetenskaplig arrangör.

Du kan se filmer från evenemanget på hemsidan nedan:

********************

I september 2018 arrangerade patientorganisationerna i Irland och Nordirland en gemensam konferens i Irland. I samband med detta evenemang hölls även en kompetensutvecklingsdag för personal inom hälsovården. Åsa Petersén föreläste om Huntingtons sjukdom för både patienter och personal. Se föreläsningarna här (endast på engelska):