Vitsubstansförändringar vid Huntingtons sjukdom

Dr Sanaz Gabery arbetar med ett projekt där hon undersöker de vitsubstansförändringar i hjärnan som uppstår vid Huntingtons sjukdom. Här beskriver hon sitt projekt:

Förändringar som uppkommer vid Huntingtons sjukdom (HS) är oftast förknippade med en minskning av gråsubstans (cellkroppar) i hjärnans motorcentrum. Nya forskningsfynd har visat att där även finns förändringar av hjärnans vitsubstans (axoner) som sammankopplar cellkropparna. Vitsubstansförändringarna verkar dessutom ske i ett tidigt stadie av sjukdomsförloppet före gråsubstansförändringen.

Nya forskningsrön från Peterséns grupp och andra i fältet har visat att delar av det limbiska systemet som styr våra känslor, motivation och en del av våra tankar kan ha en försämrad funktion vid HS. Dessa förändringar kan kanske till en viss del förklara uppkomsten av de tidiga icke-motoriska symptomen som påverkar många HS-patienter. Därför studerar vi nu vitsubstansen i limbiska systemet där vi undersöker både hjärnor från avlidna HS-patienter samt genom experiment i laboratoriet. Vi genomför även olika beteendetester för att i detalj kartlägga vitsubstansförändringarna och dess påverkan på sjukdomsförloppet. Vi hoppas med dessa studier kunna utröna ifall vitsubstansen i det limbiska systemet kan vara en bidragande orsak till sjukdomsförloppet vid HS, och vår förhoppning är att resultaten ska bana väg för utveckling av en ny behandlingsstrategi.

Sanaz Gabery är post doc i Professor Åsa Peterséns forskargrupp på Lunds universitet och hon disputerade 2015 i samma grupp. Sanaz har arbetat som Research Scientist vid Novo Nordisk A/S och återvände 2017 till Lunds universitet. 2018 tilldelades hon Hjärnfondens post doc-stipendium och nu kombinerar hon forskningen med läkarstudier på Lunds Universitet.