Psykiatriska symtom vid Huntingtons sjukdom

Forskargruppen Translationell neuroendokrin forskning (TNU) på Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet leds av Åsa Petersén. Åsa är professor i neurovetenskap på Lunds universitet och överläkare i psykiatri på Region Skåne (Psykiatriforskning Skåne). Hon är också ordförande för styrgruppen för Huntingtoncentrum och ansvarig för det kliniska HD-teamet i Lund.

Forskargruppens fokus är att studera bakomliggande neurobiologiska mekanismer till tidiga icke-motoriska symtom vid Huntingtons sjukdom, så som psykiatriska symtom, men också metabola förändringar och sömnstörning. Hypotesen är att dessa tidiga aspekter av sjukdomen uppkommer från hjärnans hormoncentral, hypotalamus. Detta hjärnområde styr just reglering av känslor, motivation, metabolism och sömn. I en rad studier av magnetkameraundersökningar av individer med Huntingtongenen, postmortem-analyser av hypotalamusvävnad från avlidna Huntingtonpatienter och genom olika genetiska manipulationer av experimentella modeller för sjukdomen har forskargruppen kunnat visa att det finns betydande förändringar i hypotalamus vid Huntingtons sjukdom. Viktiga fynd är att det finns en påverkan på signalsystem som tillverkar viktiga neuropeptider som orexin (hypocretin), oxytocin och vasopressin. Pågående studier har som syfte att identifiera vilka specifika nervcellsbanor i hypotalamus som är kritiska för utvecklingen av tidiga förändringar vid Huntingtons sjukdom och hur dessa kan utgöra angreppspunkter för nya behandlingar för sjukdomen.

Forskningen i gruppen stöds med anslag från bland andra Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, ALF och Hjärnfonden.