Klinik

Huntingtoncentrums kliniska verksamhet

Huntingtoncentrums kliniska verksamhet bedrivs på Huntingtonmottagningen. Den finns på Neurologimottagningen på Skånes universitetssjukhus (SUS) i Lund (plan 9, hisshall B). I denna verksamhet samarbetar psykiatri, neurologi och rehabiliteringsmedicin samt klinisk genetik. Hos oss kan man få information om sjukdomen och forskningsläget. Vi erbjuder genetisk vägledning inför genetisk testning. Efter genetisk testning finns möjlighet till uppföljning och vid behov behandling.

Vi erbjuder bedömning, behandling och uppföljning hos psykiater och neurolog samt hos det multiprofessionella teamet med sjuksköterska, kurator, neuropsykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped och dietist. Även om det inte finns någon sjukdomsuppbromsande behandling för Huntingtons sjukdom så finns det en rad effektiva läkemedel mot olika symtom. Majoriteten av mottagningsbesök äger rum på fredagar. Det multiprofessionella HD-teamet leds av professor och överläkare Åsa Petersén.

Kontakt

Om du önskar kontakt med Huntingtonmottagningen är du välkommen att höra av dig per telefon till nedan nummer eller med en fritt formulerad egenremiss med information om anledning till att du vill ha kontakt.

Telefon: 046-174123

Telefontid varje måndag 09.00-11.00 då sjuksköterska Jan Reimer anträffas.

Övrig tid, var god lämna meddelande alternativt ring till Neurologimottagningens telefon: 046-171284