Månad: november 2018

Informationskväll om Huntingtons sjukdom

2018-11-14
Huntingtoncentrum i Lund bjuder in till en informationskväll om Huntingtons sjukdom (HS) den 19 november på Biomedicinskt Centrum i Lund. Åsa Petersén kommer att berätta om den senaste forskningen om HS och Håkan Widner, professor och överläkare i neurologi, kommer att tala om symtom och behandlingar. Huntingtonteamet från Neurologimottagningen vid Skånes Universitetssjukhus i Lund kommer att presentera sitt arbete och dessutom kommer Riksförbundet Huntingtons sjukdom att närvara för att informera om sin verksamhet. Hjärtligt välkomna!…
Läs mer

Petersén föreläser för unga

2018-11-09
Under Riksförbundet Huntingtons sjukdoms tvådagars-konferens i Stockholm i november, kommer Åsa Petersén att föreläsa om forskningsläget. Konferensen vänder sig till unga vuxna i familjer med Huntingtons sjukdom. Läs mer om evenemanget på Riksförbundet Huntingtons sjukdoms hemsida: Huntington.se
Läs mer

Nytt anslag för forskning om Huntingtons sjukdom

2018-11-07
Åsa Petersén har beviljats ett fyraårigt bidrag från Vetenskapsrådet för projektet "Betydelsen av hypotalamiska nätverk för Huntingtons sjukdom". Bidraget är på totalt 4,8 miljoner kronor och ges under 2019-2022.
Läs mer