Månad: december 2018

Nordiskt forskarmöte i Lund

2018-12-04
Den 27 november ägde det första Nordiska forskarmötet om Huntingtons sjukdom rum på Biomedicinskt Centrum i Lund. 50 deltagare från Sverige, Danmark, Finland och Norge fick ta del av intressanta presentationer med den senaste forskningsdatan. Det handlade om såväl klinisk forskning, sjukdomsmekanismer och framtida behandlingar. Under pauserna fanns möjlighet till givande diskussioner och gyllene tillfällen att träffa kollegor från andra universitet. Kanske kan framtida samarbeten bli frukten av forskarmötet... Presentation pågår…
Läs mer