Månad: juni 2019

Forskningens Dag 2019 – om psykisk ohälsa

2019-06-28
Den 5 och 6 november 2019 arrangeras Forskningens dag i Malmö respektive Lund. Åsa Petersén är vetenskaplig arrangör för årets Forskningens dag på temat "Psykisk ohälsa" som kommer att innehålla bland annat föredrag och film om Huntingtons sjukdom. Vid detta populärvetenskapliga arrangemang, öppet för alla, presenteras aktuell forskning inom det årliga temat. Arrangörer är Medicinska fakulteten och Region Skåne. Programmet hittar du här: www.vetenskaphalsa.se/forskningens-dag-2019 www.medicin.lu.se/samverkan/evenemang-allmanheten/forskningens-dag-2019 Du hittar även Forskningens Dag på Facebook: www.facebook.com/ForskningensDag
Läs mer

Studiebesök från Göteborg

2019-06-11
Måndagen den 10 juni hade Huntingtoncentrum med Huntingtonteamet från Lund besök från Centrum för Huntingtons sjukdom i Göteborg. Under dagen diskuterades möjligheter till förbättring i arbetet i den kliniska vården av Huntingtons sjukdom och utbyten av erfarenheter. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete de två teamen emellan och hoppas på fler framtida möten där de olika professionerna kan dela med sig av sina erfarenheter.
Läs mer