Forskningens Dag 2019 – om psykisk ohälsa

Den 5 och 6 november 2019 arrangeras Forskningens dag i Malmö respektive Lund. Åsa Petersén är vetenskaplig arrangör för årets Forskningens dag på temat ”Psykisk ohälsa” som kommer att innehålla bland annat föredrag och film om Huntingtons sjukdom.

Vid detta populärvetenskapliga arrangemang, öppet för alla, presenteras aktuell forskning inom det årliga temat. Arrangörer är Medicinska fakulteten och Region Skåne.

Programmet hittar du här:

Du hittar även Forskningens Dag på Facebook: