Månad: mars 2019

Ett år med Huntingtoncentrum!

2019-03-27
Huntingtoncentrum har hunnit fylla ett år och under 2018 har det hänt en del. Ett av centrats uppgifter är verka för att vård och information erbjudes till familjer med Huntingtons sjukdom. Inom Huntingtoncentrum finns en Huntingtonmottagning, där psykiatri, neurologi och rehabiliteringsmedicin samt klinisk genetik samarbetar. Mottagningen erbjuder individer i familjer med Huntingtons sjukdom årliga besök hos ett multiprofessionellt team. Vid två tillfällen, i maj och i november, arrangerade Huntingtoncentrum informationskvällar på Biomedicinskt Centrum i Lund…
Läs mer