Ett år med Huntingtoncentrum!

Huntingtoncentrum har hunnit fylla ett år och under 2018 har det hänt en del. Ett av centrats uppgifter är verka för att vård och information erbjudes till familjer med Huntingtons sjukdom.

Inom Huntingtoncentrum finns en Huntingtonmottagning, där psykiatri, neurologi och rehabiliteringsmedicin samt klinisk genetik samarbetar. Mottagningen erbjuder individer i familjer med Huntingtons sjukdom årliga besök hos ett multiprofessionellt team.

Vid två tillfällen, i maj och i november, arrangerade Huntingtoncentrum informationskvällar på Biomedicinskt Centrum i Lund för familjer med Huntingtons sjukdom och för vårdpersonal. I november arrangerades även den första Nordiska Huntington-forskningskonferensen av oss i Lund, med ca 50 deltagare från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Professor Åsa Petersén har dessutom hållit föredrag vid ett antal Europeiska konferenser och andra möten.

Läs om mer vad som hänt under 2018 i rapporten nedan: