Månad: november 2020

Välkommen till digital utbildningsdag 26 november och uppföljning på Zoom 9 december för frågor!

2020-11-02
Med anledning av coronaviruset/covid-19 så kan vi inte arrangera vår terminsvisa informationskväll hösten 2020. Vi välkomnar istället till en digital utbildningsdag om Huntingtons sjukdom torsdagen den 26 november  kl 11.00-15.00 arrangerad av Riksförbundet för Huntingtons sjukdom med stöd från Socialstyrelsen. Flera representanter från Huntingtoncentrum föreläser. Välkomna att också delta i uppföljning på Zoom onsdagen den 9 december kl 14.00-16.00 för att ställa frågor om sjukdomen! Inbjudan & Program Digital utbildningsdag https://huntington.se/digital-utbildningsdag-om-huntingtons-sjukdom-boka-in-torsdagen-den-26-november-1100-1500-valkomna/
Läs mer