Välkommen till digital utbildningsdag 26 november och uppföljning på Zoom 9 december för frågor!

Med anledning av coronaviruset/covid-19 så kan vi inte arrangera vår terminsvisa informationskväll hösten 2020. Vi välkomnar istället till en digital utbildningsdag om Huntingtons sjukdom torsdagen den 26 november  kl 11.00-15.00 arrangerad av Riksförbundet för Huntingtons sjukdom med stöd från Socialstyrelsen. Flera representanter från Huntingtoncentrum föreläser.

Välkomna att också delta i uppföljning på Zoom onsdagen den 9 december kl 14.00-16.00 för att ställa frågor om sjukdomen!