Månad: april 2022

Verksamhetsrapport för 2021

2022-04-21
Ännu ett år har lagts till Huntingtoncentrums verksamhet och rapporten för 2021 finns nu på hemsidan. På grund av pandemin blev även 2021 ett år där vi inte kunde genomföra våra informationskvällar om Huntingtons sjukdom. Vår forskning och klinikverksamhet har trots allt fortgått och Åsa Petersén höll bland annat föredrag under Neurologidagarna i maj och även vid Riksförbundet Huntingtons sjukdoms (RHS) nationella årsmöte i oktober, båda digitala arrangemang. Rapport Huntingtoncentrums verksamhet 2021 (pdf, 1423 kB)
Läs mer