Månad: augusti 2019

Vi välkomnar HS-forskare i Norden till ett forskningmöte i Lund

2019-08-15
Det andra Nordiska Huntington-forskarmötet kommer att arrangeras den 26 november 2019 i Belfragesalen på Biomedicinskt Centrum, Klinikgatan 32 i Lund. Arrangör är Huntingtoncentrum och mötet är öppet för alla Huntington-forskare och kliniker i de nordiska länderna. Dagen kommer att bestå av ett antal datablitz-presentationer, vilket innebär att både  forskargruppsledare, post-doktorer och doktorander har möjlighet att presentera sina arbeten. Det kommer att finnas gott om tid vid lunch, pauser och middagen att samtala. Vi kommer att…
Läs mer