Vi välkomnar HS-forskare i Norden till ett forskningmöte i Lund

Det andra Nordiska Huntington-forskarmötet kommer att arrangeras den 26 november 2019 i Belfragesalen på Biomedicinskt Centrum, Klinikgatan 32 i Lund. Arrangör är Huntingtoncentrum och mötet är öppet för alla Huntington-forskare och kliniker i de nordiska länderna.

Dagen kommer att bestå av ett antal datablitz-presentationer, vilket innebär att både  forskargruppsledare, post-doktorer och doktorander har möjlighet att presentera sina arbeten. Det kommer att finnas gott om tid vid lunch, pauser och middagen att samtala. Vi kommer att få uppdatering om kliniska försök och om aktiviteter från EHDN (det Europeiska Huntington-nätverket). Dagens officiella språk är engelska. Se programmet nedan!

Program

09.30-10.00 Registration and coffee

10.00-10.15 Welcome and presentation of the Huntington Center (chair Åsa Petersén, Lund)

10.15-11.00 Data blitz presentations- Clinical research (10 min + 5 min Q&A; chair Lena Hjermind, Copenhagen)

11.00-11:40 The role of the ubiquitin/proteasome system in the development of CAG triplet repeat disorders (Nico Dantuma, Stockholm; chair Åsa Petersén, Lund)

11.40-12.45 Lunch

12.45-14.00 Data blitz presentations – Mechanisms of disease (10 min + 5 min Q&A; chair Nico Dantuma, Stockholm)

14.00-14.30 Coffee break

14.30-15.30 Data blitz presentations – Future Therapies (10 min + 5 min Q&A , chair Merja Voutilainen, Helsinki)

15.30-15.50 Break

15.50-16.45 Update on the activities of the European HD Network (EHDN) and clinical trials in Europe by EHDN co-chair Patrick Weydt, Bonn (chair Maria Björkqvist, Lund)

16.45-17.15 European HD Association and research by President of EHA Astri Arnesen, Norway (chair Åsa Petersén, Lund)

17.15-17.30 Final discussion (chairs Åsa Petersén and Maria Björkqvist, Lund)

18.00- 21.00 Networking and Meeting Dinner at Restaurant På Skissernas, Finngatan 2, Lund

Warm welcome
Åsa Petersén, on behalf of the Huntington Center in Lund

Organizing committee: Maria Björkqvist, Jenny Månsson and Åsa Petersén.