Sofia Bergh föreläste på NMT-dagarna

Sofia Bergh, doktorand i Åsa Peterséns forskargrupp, höll två föredrag under NMT-dagarna den 11 och 12 mars 2024. Hennes föreläsning handlade om biologin bakom Huntingtons sjukdom och arbetet med att försöka bota sjukdomen.

NMT-dagarna pågår en vecka och arrangeras av naturvetenskapliga fakulteten, medicinska fakulteten och Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet. Målet är att visa hur intressanta ämnena är och att ge en inblick i dagens forskning. Dagarna riktar sig till gymnasieelever och lärare.

Länk till NMT-dagarna