Se Sofia Berghs föredrag om Huntingtons sjukdom!

Nu finns Sofia Berghs föredrag från NMT-dagarna på UR! Sofia, doktorand i Åsa Peterséns forskargrupp, höll två föredrag under NMT-dagarna i mars 2024.

NMT-dagarna arrangeras av naturvetenskapliga fakulteten, medicinska fakulteten och Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet och riktar sig till gymnasieelever och lärare.

Se vidare på Föredrag & Filmer