Studiebesök från Göteborg

Måndagen den 10 juni hade Huntingtoncentrum med Huntingtonteamet från Lund besök från Centrum för Huntingtons sjukdom i Göteborg. Under dagen diskuterades möjligheter till förbättring i arbetet i den kliniska vården av Huntingtons sjukdom och utbyten av erfarenheter. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete de två teamen emellan och hoppas på fler framtida möten där de olika professionerna kan dela med sig av sina erfarenheter.