Aktuellt

Ny artikel om Huntingtons sjukdom i Läkartidningen

2021-01-27
Åsa Petersén och Håkan Widner har tillsammans med Per Breimer, överläkare i psykiatri, publicerat en fallbeskrivning i Läkartidningen. Artikeln beskriver en kvinna, som i medelåldern drabbas av psykisk ohälsa. Under flera år uppvisar hon psykiatriska symtom och kommer i olika omgångar i kontakt med vården. Först flera år senare diagnosticeras hon med Huntingtons sjukdom. Länk till artikel på Läkartidningens webbsida
Läs mer

Om Peterséns forskning på Wallenbergs hemsida

2021-01-08
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses Clinical Scholar är avsett för forskare som kombinerar sitt arbete med klinisk tjänst och 2020 mottog Åsa Petersén detta utnämnande och erhöll då ett femårigt anslag. Nu finns en artikel om Åsas forskning om tidiga symtom vid Huntingtons sjukdom, så som psykiatriska problem, på stiftelsens hemsida. Länk till artikeln på Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses hemsida 
Läs mer

Välkommen till digital utbildningsdag 26 november och uppföljning på Zoom 9 december för frågor!

2020-11-02
Med anledning av coronaviruset/covid-19 så kan vi inte arrangera vår terminsvisa informationskväll hösten 2020. Vi välkomnar istället till en digital utbildningsdag om Huntingtons sjukdom torsdagen den 26 november  kl 11.00-15.00 arrangerad av Riksförbundet för Huntingtons sjukdom med stöd från Socialstyrelsen. Flera representanter från Huntingtoncentrum föreläser. Välkomna att också delta i uppföljning på Zoom onsdagen den 9 december kl 14.00-16.00 för att ställa frågor om sjukdomen! Inbjudan & Program Digital utbildningsdag https://huntington.se/digital-utbildningsdag-om-huntingtons-sjukdom-boka-in-torsdagen-den-26-november-1100-1500-valkomna/
Läs mer

Huntingtoncentrums representanter föreläser på det Nationella Huntingtonmötet på nätet torsdag 24 september 2020

2020-09-14
Det nationella Huntingtonmötet som planerades äga rum i Göteborg först i mars och sedan i september 2020 kommer att gå av stapeln på nätet torsdagen den 24 september på grund av COVID-19-pandemin. Aktiva kliniker och forskare inom Huntingtoncentrum kommer att föreläsa. Åsa Petersén kommer att föreläsa om den senaste internationella forskningen och kliniska prövningar samt behandling, Håkan Widner kommer att föreläsa om PEG, Sanaz Gabery kommer att berätta om ny forskning om hjärnans isoleringssystem och…
Läs mer

Europeiska Huntingtonnnätverkets Bridging Event 2020

2020-09-04
Det stora mötet för Europeiska Huntingtonnätverket som skulle ägt rum i Bologna i september 2020 är uppskjutet ett år på grund av COVID-19-pandemin. Den 11 september blir det istället ett Virtual Bridging Event med uppdatering om den senaste internationella forskningen och kliniska prövningar. Aktiva kliniker och forskare inom Huntingtoncentrum kommer att delta virtuellt. Mer information och för anmälan: http://www.ehdn.org/sv/news-events.
Läs mer

Hör Åsa Petersén rapportera om forskningsläget internationellt!

2020-06-17
På Riksförbundet för Huntingtons sjukdoms hemsida finns telefonintervju med Åsa Petersén och tillhörande bildpresentation med rapport om Forskningsläget internationellt! Bildpresentation - Forskningsläget internationellt
Läs mer

Möt Åsa Petersén

2020-06-08
I ett porträtt av Medicinska fakulteten, av Agata Garpenlind, möter du läkaren och forskaren Åsa Petersén, som sedan mer än två decennier forskar om Huntingtons sjukdom och möter patienter på Huntingtonmottagningen i Lund. Huntingtons sjukdom - en fascinerande gåta  Foto: Agata Garpenlind
Läs mer

Verksamhetsrapport för 2019

2020-03-31
Ytterligare ett år för Huntingtoncentrum har nu summerats i en verksamhetsrapport. Under 2019 har vi bjudit in till två informationskvällar i Lund om Huntingtons sjukdom. Dessa kvällar riktar sig till familjer med sjukdomen samt till vårdpersonal. Det är glädjande att så många kan komma vid dessa tillfällen - 65-70 personer per kväll! Under året har Åsa Petersén och Håkan Widner hållit föredrag på olika konferenser och utbildningar. Forskningens dag i november 2019, med Åsa som…
Läs mer

Artikel i Neuro om Peterséns HD-forskning

2020-03-30
Neuro har publicerat en artikel om Åsa Petersén och hennes forskargrupps studier om hypotalamus betydelse vid Huntingtons sjukdom. Läs artikeln på Neuros hemsida: Neuro gav till forskning om hur Huntington skadar hjärnans infocentrum
Läs mer

Åsa Petersén Wallenberg Clinical Scholar

2020-03-23
Åsa Petersén utnämns till Wallenberg Clinical Scholar, med forskningsanslag på 15 miljoner under fem år. Läs mer: Kungliga Vetenskapsakademiens hemsida: https://www.kva.se/sv/pressrum/pressmeddelanden/wallenberg-clinical-scholars-60-miljoner-kronor-i-anslag-till-forskande-lakare Medicinska Fakultetens hemsida: https://www.medicin.lu.se/article/asa-petersen-utsedd-till-wallenberg-clinical-scholar
Läs mer