Åsa Petersén invald i Europeiska Huntington-nätverkets (EHDN) verkställande kommitté

Åsa Petersén har utsetts till medlem i Europeiska Huntington-nätverkets (EHDN) verkställande kommitté. EHDN är ett ideellt forskningsnätverk som arbetar för att driva forskningen framåt, underlätta för kliniska studier och för att förbättra den kliniska vården inom Huntingtons sjukdom. Genom EHDN har en plattform skapats, där samarbetet mellan forskare, kliniker, patienter och familjer syftar till att studier inom akademin och industrin når sina mål. EHND stöds av och samarbetar nära CHDI Foundation, Inc.

Du kan läsa mer EHDN på organisationens hemsida:

https://www.euro-hd.net/html/network/project/execcom