Verksamhetsrapport för 2022

2022 var Huntingtoncentrums femte verksamma år och rapporten för 2022 finns nu på hemsidan. Under våren kunde vi äntligen bjuda in till vår informationskväll om Huntingtons sjukdom igen! Uppslutningen var över förväntan och det var fullt hus.

Under året har Huntingtoncentrum även medverkat i olika arrangemang för att sprida kunskap om sjukdomen till familjer och sjukvårdspersonal. Vid det europeiska Huntington-nätverkets möte i Bologna i september medverkade både forskargruppsledare, doktorander och postdoktorala forskare från Peterséns och Björkqvists forskargrupper.

Länk till rapporten