Välkommen till Nationellt möte 30 november 2023!

Riksförbundet Huntingtons sjukdom bjuder in till nationellt möte i Göteborg den 30 november 2023. Här får du chans att lära mer exempelvis om forskning om sjukdomen samt olika vårdinsatser.

Anmäl dig senast den 21 november till info@huntington.se

Program

Torsdag 30 november kl 10.00-16.00

Föreningscenter, Södra Allégatan 1B, Göteborg

10.00 Välkommen, ordförande Annette Carlsson och moderator Carina Hvalstedt
Riksförbundet Huntingtons sjukdom

10.15 Aktuell forskning, professor Åsa Petersen, Huntingtoncentrum, Lund,
Skånes Universitetssjukhus

10.50 EHA konferensen och HD-CAB, Carina Hvalstedt intervjuar Tess Persson, anlagsbärare och medlem i referensgrupp kring läkemedel i Europa

11.15 Att ORKA – digitala stödinsatser för unga, Arvsfondsprojekt,
projektledare, Maria Linné, RHS

11.40 Lunch

12.30 Medicinska riktlinjer, neurolog Håkan Widner, Huntingtoncentrum, Lund
Skånes Universitetssjukhus

13.10 Utredning, behandling och stöd
Genetisk vägledning, psykolog Rosalie Säregård, Klinisk Genetik
Multiprofessionell mottagningsverksamhet, överläkare Maria Kneider
Nutrition i olika skeden av Huntingtons sjukdom, logoped Malin Sixt- Börjesson och dietist Ruut Reivaara
Alla arbetar vid Centrum för Huntingtons sjukdom, SU/Sahlgrenska

14.40 Fika

15.00 Huntingtons sjukdom – en palliativ sjukdom. Hur skapar vi en god livskvalité hos personer med Huntingtons sjukdom, Carina Hvalstedt

16.00 Slut

Länk till program Nationellt möte 2023-11-30 i pdf-format (pdf, 385 kB)