Aktuellt

Verksamhetsrapport för 2019

2020-03-31
Ytterligare ett år för Huntingtoncentrum har nu summerats i en verksamhetsrapport. Under 2019 har vi bjudit in till två informationskvällar i Lund om Huntingtons sjukdom. Dessa kvällar riktar sig till familjer med sjukdomen samt till vårdpersonal. Det är glädjande att så många kan komma vid dessa tillfällen - 65-70 personer per kväll! Under året har Åsa Petersén och Håkan Widner hållit föredrag på olika konferenser och utbildningar. Forskningens dag i november 2019, med Åsa som…
Läs mer

Artikel i Neuro om Peterséns HD-forskning

2020-03-30
Neuro har publicerat en artikel om Åsa Petersén och hennes forskargrupps studier om hypotalamus betydelse vid Huntingtons sjukdom. Läs artikeln på Neuros hemsida: Neuro gav till forskning om hur Huntington skadar hjärnans infocentrum
Läs mer

Åsa Petersén Wallenberg Clinical Scholar

2020-03-23
Åsa Petersén utnämns till Wallenberg Clinical Scholar, med forskningsanslag på 15 miljoner under fem år. Läs mer: Kungliga Vetenskapsakademiens hemsida: https://www.kva.se/sv/pressrum/pressmeddelanden/wallenberg-clinical-scholars-60-miljoner-kronor-i-anslag-till-forskande-lakare Medicinska Fakultetens hemsida: https://www.medicin.lu.se/article/asa-petersen-utsedd-till-wallenberg-clinical-scholar
Läs mer

Artikel om HD av Åsa Petersén i Läkartidningen

2020-03-19
Åsa Petersén har tillsammans med läkare från tre andra Huntington-centra i Sverige publicerat en artikel i Läkartidningen 11–12/2020 om Huntingtons sjukdom och kliniska prövningar. Artikeln ingår i en serie om neurodegenerativa sjukdomar. Länk till artikeln: Läkartidningen 11–12/2020  
Läs mer

Forskare från Lunds universitet på stor Huntingtonkonferens i USA i februari 2020

2020-03-11
Professorerna Maria Björkqvist och Åsa Petersén från Lunds universitet deltog som enda svenskar på den stora Huntingtonkonferensen i Palm Springs i februari 2020. Den arrangerades av organisationen CHDI för 15:e gången och har som syfte att förena representanter från akademi, klinik och industri för att diskutera det senaste inom forskningen och utvecklingen av nya behandlingsmöjligheter för Huntingtons sjukdom. Rapport från de olika föredragen finns sammanfattade på engelska på HDBuzz websida: https://en.hdbuzz.net/280 Länk till CHDI: https://chdifoundation.org…
Läs mer

Filmer från Forskningens Dag 2019

2019-12-18
Forskningens Dag arrangeras årligen av av Medicinska Fakulteten vid Lund universitet och Region Skåne tillsammans med Eric K. Fernströms stiftelse. Tema för årets populärvetenskapliga arrangemang var psykisk ohälsa, med bland andra Åsa Petersén som vetenskaplig arrangör. Åsa Petersén föreläser populärvetenskapligt på Forskningens Dag om sin forskning om Huntingtons sjukdom: När en gen orsakar psykisk ohälsa - om hjärnsjukdomen Huntingtons sjukdom Möt Mathias och Birgitta Falk som berättar hur det är att leva med Huntingtons sjukdom.…
Läs mer

En lyckad informationskväll!

2019-12-17
Höstens, eller snarare vinterns, informationskväll lockade fler besökare än vi hade kunnat ana. Roligt att se att så många kunde komma, trots regn och julbestyr. Tack till alla som bidrog till en givande kväll! Via länkarna nedan hittar ni föreläsningsmaterialet från Kajsa Nilsson om fosterdiagnostik och från Åsa Petersén om Huntingtons sjukdom och forskningsläget. Genetisk fosterdagnostik - Huntington, av Kajsa Nilsson Huntingtons sjukdom och den senaste forskningen, av Åsa Petersén Vi vill passa på att…
Läs mer

Psykiatriska symtom vid Huntingtons sjukdom

2019-11-11
Vid Huntingtons sjukdom försämras den motoriska förmågan, med ofrivilliga, ryckiga rörelser som följd. Långt innan dessa rörelseförändringar kan noteras, kan den drabbade få psykiatriska symptom, som irritabilitet, depression och ångest. Åsa Petersén, professor och överläkare i Lund, forskar på denna aspekt av sjukdomen för att förstå varför. I det senaste numret av tidskriften Vetenskap & Hälsa, som ges ut gemensamt av Lunds universitet, Malmö universitet och hälso- och sjukvården i Region Skåne, kan du läsa…
Läs mer

Välkomna till informationskväll om Huntingtons sjukdom!

2019-10-01
Onsdagen den 11 december 2019 bjuder Huntingtoncentrum i Lund in till en informationskväll om Huntingtons sjukdom. Under kvällen får du bland annat höra det senaste om forskningen inom området, socionomen berättar om sociala insatser,  det blir frågestund med läkare och vi bjuder på kvällsfika. Se fullständigt program via länken nedan. Tid: 18.00 - 20.30 Plats: Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund Inbjudan till Informationskväll 2019-12-11   Anmälan och frågor till Huntingtoncentrums administratör Jenny Månsson, senast…
Läs mer

Vi välkomnar HS-forskare i Norden till ett forskningmöte i Lund

2019-08-15
Det andra Nordiska Huntington-forskarmötet kommer att arrangeras den 26 november 2019 i Belfragesalen på Biomedicinskt Centrum, Klinikgatan 32 i Lund. Arrangör är Huntingtoncentrum och mötet är öppet för alla Huntington-forskare och kliniker i de nordiska länderna. Dagen kommer att bestå av ett antal datablitz-presentationer, vilket innebär att både  forskargruppsledare, post-doktorer och doktorander har möjlighet att presentera sina arbeten. Det kommer att finnas gott om tid vid lunch, pauser och middagen att samtala. Vi kommer att…
Läs mer