Aktuellt

Nytt anslag för forskning om Huntingtons sjukdom

2018-11-07
Åsa Petersén har beviljats ett fyraårigt bidrag från Vetenskapsrådet för projektet "Betydelsen av hypotalamiska nätverk för Huntingtons sjukdom". Bidraget är på totalt 4,8 miljoner kronor och ges under 2019-2022.
Läs mer

Åsa Petersén mottagare av Fernströmpriset

2018-09-18
Professor Åsa Petersén kommer att tilldelas 2018 års Fernströmpris till yngre, särskild lovande och framgångsrika forskare vid Lunds universitet för sina studier om neudegenerativa sjukdomar, framför allt Huntingtons sjukdom. Sex forskare från olika medicinska fakulteter i Sverige mottar detta pris, om vardera 100 000 kr. Prisutdelningen i Lund kommer att äga rum den 7 november på Forskningens Dag. Stort grattis Åsa! Läs mer här: Lunds Fernströmpris för forskning om neurodegenerativa sjukdomar
Läs mer

Välkommen till Huntingtoncentrum!

2018-09-12
Huntingtoncentrum har bildats av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne och startades 2018. Det övergripande syftet är att utveckla vård och behandling för familjer med Huntingtons sjukdom och att föra forskning närmare den kliniska verksamheten. Satsningen är ett svar på det behov som finns för ett högspecialiserat och regelbundet omhändertagande av familjer med individer med, eller med hög familjär risk att utveckla, Huntingtons sjukdom i Sverige. Det har tidigare funnits ett gap mellan…
Läs mer