Sanaz Gabery – Hjärnfonden-stipendiat

Dr Sanaz Gabery är en av 14 forskare som tilldelats Hjärnfondens postdoktorala stipendium för 2019. Hennes projekt fokuserar på förändringar i hjärnans vita substans, för att förstå vilken roll vitsubstansförändringar i det limbiska systemet spelar vid sjukdomsutvecklingen av Huntingtons sjukdom. Dessa förändringar kan kanske till en viss del förklara uppkomsten av de tidiga icke-motoriska symptomen som påverkar många Huntington-patienter.

Tidigare forskning har visat att personer som drabbas av Huntingtons sjukdom får en minskning av hjärnans grå substans (cellkroppar) i hjärnans motorcentrum. Det kan förklara en del av de motoriska symptomen som drabbar patienterna.

Förändringarna i den vita substansen verkar ske i ett tidigt stadium av sjukdomsförloppet, före förändringen i den grå substansen. Därför vill Sanaz undersöka hur vitsubstansen är påverkad i de delar av hjärnan som tillhör det limbiska systemet, som styr våra känslor, lust och en del av våra tankefunktioner.