Artikel av Petersén i Neurologi i Sverige

 

I det senaste numret av Neurologi i Sverige har Åsa Petersén bidragit med artikeln ”Huntingtons sjukdom påverkar även hypotalamus”. I sin forskning har Peterséns forskargrupp vid Lunds universitet funnit att också hypotalamus skadas vid Huntingtons sjukdom. Detta påverkar humör, sömn och ämnesomsättning. ”Upptäckten skulle kunna leda till nya angreppspunkter för framtida läkemedel”, enligt Petersén.