Aktuellt

Sanaz Gabery – Hjärnfonden-stipendiat

2019-02-27
Dr Sanaz Gabery är en av 14 forskare som tilldelats Hjärnfondens postdoktorala stipendium för 2019. Hennes projekt fokuserar på förändringar i hjärnans vita substans, för att förstå vilken roll vitsubstansförändringar i det limbiska systemet spelar vid sjukdomsutvecklingen av Huntingtons sjukdom. Dessa förändringar kan kanske till en viss del förklara uppkomsten av de tidiga icke-motoriska symptomen som påverkar många Huntington-patienter. Tidigare forskning har visat att personer som drabbas av Huntingtons sjukdom får en minskning av hjärnans…
Läs mer

Nationellt möte om Huntingtons sjukdom i Göteborg

2019-02-14
Den 28 mars håller Riksförbundet Huntingtons (RHS) sjukdom sitt Nationella möte för vårdpersonal, personer som är drabbade av sjukdomen, anlagsbärare samt anhöriga. Läs mer på RHS hemsida: Nationellt möte  
Läs mer

Nordiskt forskarmöte i Lund

2018-12-04
Den 27 november ägde det första Nordiska forskarmötet om Huntingtons sjukdom rum på Biomedicinskt Centrum i Lund. 50 deltagare från Sverige, Danmark, Finland och Norge fick ta del av intressanta presentationer med den senaste forskningsdatan. Det handlade om såväl klinisk forskning, sjukdomsmekanismer och framtida behandlingar. Under pauserna fanns möjlighet till givande diskussioner och gyllene tillfällen att träffa kollegor från andra universitet. Kanske kan framtida samarbeten bli frukten av forskarmötet... Presentation pågår…
Läs mer

Informationskväll om Huntingtons sjukdom

2018-11-14
Huntingtoncentrum i Lund bjuder in till en informationskväll om Huntingtons sjukdom (HS) den 19 november på Biomedicinskt Centrum i Lund. Åsa Petersén kommer att berätta om den senaste forskningen om HS och Håkan Widner, professor och överläkare i neurologi, kommer att tala om symtom och behandlingar. Huntingtonteamet från Neurologimottagningen vid Skånes Universitetssjukhus i Lund kommer att presentera sitt arbete och dessutom kommer Riksförbundet Huntingtons sjukdom att närvara för att informera om sin verksamhet. Hjärtligt välkomna!…
Läs mer

Petersén föreläser för unga

2018-11-09
Under Riksförbundet Huntingtons sjukdoms tvådagars-konferens i Stockholm i november, kommer Åsa Petersén att föreläsa om forskningsläget. Konferensen vänder sig till unga vuxna i familjer med Huntingtons sjukdom. Läs mer om evenemanget på Riksförbundet Huntingtons sjukdoms hemsida: Huntington.se
Läs mer

Nytt anslag för forskning om Huntingtons sjukdom

2018-11-07
Åsa Petersén har beviljats ett fyraårigt bidrag från Vetenskapsrådet för projektet "Betydelsen av hypotalamiska nätverk för Huntingtons sjukdom". Bidraget är på totalt 4,8 miljoner kronor och ges under 2019-2022.
Läs mer

Åsa Petersén mottagare av Fernströmpriset

2018-09-18
Professor Åsa Petersén kommer att tilldelas 2018 års Fernströmpris till yngre, särskild lovande och framgångsrika forskare vid Lunds universitet för sina studier om neudegenerativa sjukdomar, framför allt Huntingtons sjukdom. Sex forskare från olika medicinska fakulteter i Sverige mottar detta pris, om vardera 100 000 kr. Prisutdelningen i Lund kommer att äga rum den 7 november på Forskningens Dag. Stort grattis Åsa! Läs mer här: Lunds Fernströmpris för forskning om neurodegenerativa sjukdomar
Läs mer

Välkommen till Huntingtoncentrum!

2018-09-12
Huntingtoncentrum har bildats av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne och startades 2018. Det övergripande syftet är att utveckla vård och behandling för familjer med Huntingtons sjukdom och att föra forskning närmare den kliniska verksamheten. Satsningen är ett svar på det behov som finns för ett högspecialiserat och regelbundet omhändertagande av familjer med individer med, eller med hög familjär risk att utveckla, Huntingtons sjukdom i Sverige. Det har tidigare funnits ett gap mellan…
Läs mer