Möt Åsa Petersén

I ett porträtt av Medicinska fakulteten, av Agata Garpenlind, möter du läkaren och forskaren Åsa Petersén, som sedan mer än två decennier forskar om Huntingtons sjukdom och möter patienter på Huntingtonmottagningen i Lund.

Foto av Åsa Petersén i läkarkläder i en sjukhuskorridor
Foto: Agata Garpenlind