Verksamhetsrapport för 2019

Ytterligare ett år för Huntingtoncentrum har nu summerats i en verksamhetsrapport. Under 2019 har vi bjudit in till två informationskvällar i Lund om Huntingtons sjukdom. Dessa kvällar riktar sig till familjer med sjukdomen samt till vårdpersonal. Det är glädjande att så många kan komma vid dessa tillfällen – 65-70 personer per kväll!

Under året har Åsa Petersén och Håkan Widner hållit föredrag på olika konferenser och utbildningar. Forskningens dag i november 2019, med Åsa som vetenskaplig arrangör, hade temat Psykisk ohälsa. Förutom Åsas föredrag visades en nyproducerad film om Huntingtons sjukdom.
Året rundades av med en Nordisk Huntington-forskningskonferens på Biomedicinskt Centrum i Lund. Det var för andra året i rad vi arrangerade denna, med över 55 anmälda deltagare.