Hör Åsa Petersén rapportera om forskningsläget internationellt!

På Riksförbundet för Huntingtons sjukdoms hemsida finns telefonintervju med Åsa Petersén och tillhörande bildpresentation med rapport om Forskningsläget internationellt!