Åsa Petersén mottagare av Fernströmpriset

Professor Åsa Petersén kommer att tilldelas 2018 års Fernströmpris till yngre, särskild lovande och framgångsrika forskare vid Lunds universitet för sina studier om neudegenerativa sjukdomar, framför allt Huntingtons sjukdom. Sex forskare från olika medicinska fakulteter i Sverige mottar detta pris, om vardera 100 000 kr.

Prisutdelningen i Lund kommer att äga rum den 7 november på Forskningens Dag.

Stort grattis Åsa!