Nationellt möte om Huntingtons sjukdom i Göteborg

Den 28 mars håller Riksförbundet Huntingtons (RHS) sjukdom sitt Nationella möte för vårdpersonal, personer som är drabbade av sjukdomen, anlagsbärare samt anhöriga.

Läs mer på RHS hemsida: Nationellt möte