Petersén föredragshållare på konferens för unga vuxa med HS

Petersén håller föredrag på konferensen för unga vuxna i familjer med Huntingtons sjukdom, i Göteborg den 21-24 oktober 2021.

Se patientorganisationens, Riksförbundet för Huntingtons sjukdom (RHS), hemsida för mer information:

Länk till RHS hemsida – öppnas i ett nytt fönster.