Ny forskning om känslohjärnan vid Huntingtons sjukdom från Lunds universitet

I en nyss publicerad artikel om Huntingtons sjukdom från Huntingtoncentrum presenteras forskningsfynd som påvisar att känslohjärnan påverkas redan tidigt i sjukdomsförloppet och att det finns en koppling till psykiska och kognitiva symtom.

Åsa Petersén, professor i neurovetenskap vid Lunds universitet och överläkare i psykiatri på Huntingtoncentrum i Lund, har lett studien där forskare från Australien, Singapore och Kanada också deltagit. Forskarna har funnit tidiga förändringar i det limbiska systemet (känslohjärnan) hos personer med Huntingtons sjukdom. Studien visar att det inte bara är nervceller som drabbas vid sjukdomen utan att de så kallade oligodendrocyterna, som gör att kommunikationen mellan de olika delarna i hjärnan fungerar, också påverkas.

Med denna nya kunskap finns förhoppning om att nya behandlingar av Huntingtons sjukdom ska fokusera mer på de tidigare förändringarna i limbiska systemet.

Läs hela artikeln om de spännande resultaten på Lunds Universitets hemsida:

Känslohjärnan – en nyckel i kampen mot Huntingtons sjukdom

Länk till artikeln i Acta Neuropathologica (länken öppnas i ett nytt fönster):

Early white matter pathology in the fornix of the limbic system in Huntington disease